ആണവായുധങ്ങളുള്ള അമേരിക്കൻ കപ്പൽ കാൾ വിൻസൺ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരും

Headlines India Technology USA

ന്യൂഡൽഹി : ഇത്തവണ ന്യൂക്ലിയർ സായുധരായ അമേരിക്കൻ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പൽ കാൾ വിൻസണും ഇന്ത്യൻ നാവികസേന ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന മലബാർ വാർഷിക അഭ്യാസത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു യുഎസ് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പൽ ഈ നാവിക അഭ്യാസത്തിൽ വരുന്നത്. ഒക്ടോബർ 12 മുതൽ 15 വരെ നടക്കുന്ന ഈ ത്രിദിന അഭ്യാസത്തിൽ ക്വാഡ് അംഗങ്ങളായ ഇന്ത്യ, യുഎസ്, ഓസ്ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും.

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നടക്കുന്ന ഈ അഭ്യാസത്തിൽ നാല് നാവിക സേനകളും അവരുടെ പ്രധാന യുദ്ധക്കപ്പലുകളും ഉൾപ്പെടും. ഈ സമയത്ത്, നാവികസേന യുദ്ധകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും. ഈ സമയത്ത്, ആക്രമണത്തിന്റെയും പ്രതിരോധത്തിന്റെയും നിരവധി രീതികൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും. ഇന്ത്യൻ നാവികസേന അതിന്റെ മുൻനിര യുദ്ധക്കപ്പലുകളായ ഐ‌എൻ‌എസ് രൺവിജയ്, ഐ‌എൻ‌എസ് സത്പുര, അന്തർവാഹിനികളുടെ ഒരു കൂട്ടം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഈ അഭ്യാസത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. കൂടാതെ, P8 സമുദ്ര നിരീക്ഷണ വിമാനങ്ങളും അഭ്യാസത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.