അധ്യാപക ദിനം: പ്രസിഡന്റ് 44 അധ്യാപകരെ ആദരിച്ചു

Education

ന്യൂഡൽഹി : അദ്ധ്യാപക ദിനത്തിന്റെ പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി രാം നാഥ് കോവിന്ദ് 44 അധ്യാപകരെ ദേശീയ അവാർഡുകൾ നൽകി ആദരിച്ചു. വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ്രസിഡന്റ് രാം നാഥ് കൊവിംദ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി പരിപാടി അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു “വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പഠനത്തോടുള്ള താൽപര്യം വളർത്തേണ്ടത് അധ്യാപകരുടെ കടമയാണ്, സംവേദനക്ഷമതയുള്ള അധ്യാപകർക്ക് അവരുടെ പെരുമാറ്റവും അധ്യാപനവും കൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയും”. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളോടും പൗരന്മാരുടെ മൗലിക കടമകളോടും കൂറ് പുലർത്തുകയും രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ വികാരം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഗോള സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കുകയും വേണം.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അഭിനന്ദിച്ചു

അധ്യാപക ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അധ്യാപകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. ഒരു തത്ത്വചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനും ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയുമായ ഡോ.എസ്.രാധാകൃഷ്ണന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി അധ്യാപക ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാം. 1888 സെപ്റ്റംബർ 5 നാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവന മാതൃകാപരമാണ്. രാധാകൃഷ്ണന്റെയും എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും ബഹുമാനാർത്ഥം 1962 ൽ അധ്യാപക ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം ആരംഭിച്ചു.