എസ്​.എസ്​.എല്‍.സി പരീക്ഷഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 99.47 വിജയശതമാനം

Kerala

എസ്​.എസ്​.എല്‍.സി പരീക്ഷഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 99.47 വിജയശതമാനം ബുധനാഴ്ച ഉച്ചക്ക്​ രണ്ടിന്​ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവന്‍കുട്ടി​ പരീക്ഷ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു​. മൂന്നുമണിമുതല്‍ പരീക്ഷഫലം വിവിധ വെബ്​സൈറ്റുകളിലൂടെ അറിയാം.

ടി.എച്ച്‌.എസ്.എല്‍.സി, ടി.എച്ച്‌.എസ്.എല്‍.സി (ഹിയറിങ്​ ഇംപേര്‍ഡ്), എസ്.എസ്.എല്‍.സി (ഹിയറിങ്​ ഇംപേര്‍ഡ്), എ.എച്ച്‌.എസ്.എല്‍.സി എന്നിവയുടെ ഫലവും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കൈറ്റിന്‍റെ പോര്‍ട്ടലും ആപ്പും വഴി ഫലം അറിയാം. www.results.kite.kerala.gov.in എന്ന പ്രത്യേക വെബ്​സൈറ്റിന്​ പുറമെ ‘സഫലം 2021’ എന്ന ആപ്പും കേരളാ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ആന്‍റ്​ ടെക്നോളജി ഫോര്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ (കൈറ്റ്) സജ്ജമാക്കി​. ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ നിന്നും ‘Saphalam 2021’ എന്നു നല്‍കി ആപ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.
പരീക്ഷഫലം ലഭ്യമാകുന്ന വെബ്​സൈറ്റുകള്‍

1. http://keralapareekshabhavan.in

2. https://sslcexam.kerala.gov.in

3. www.results.kite.kerala.gov.in

4. http://results.kerala.nic.in

5. www.prd.kerala.gov.in

6. www.sietkerala.gov.in

എസ്.എസ്.എല്‍.സി. (എച്ച്‌.ഐ) ഫലം http://sslchiexam.kerala.gov.in

ടി.എച്ച്‌.എസ്.എല്‍.സി. (എച്ച്‌.ഐ) ഫലം http:/thslchiexam.kerala.gov.in

ടി.എച്ച്‌.എസ്.എല്‍.സി. ഫലം http://thslcexam.kerala.gov.in

എ.എച്ച്‌.എസ്.എല്‍.സി. ഫലം http://ahslcexam.kerala.gov.in

4,22,226 വിദ്യാര്‍ഥികളാണ്​ പരീക്ഷ എഴുതിയത്​. കേരളത്തില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്​കൂള്‍ സംവിധാനത്തില്‍നിന്ന്​ പൊതുപരീക്ഷ എഴുതിയ ആദ്യ ബാച്ചാണ്​ ഇത്​.