പ്രധാനമന്ത്രി മോദി മാതാവിൻറെ ജന്മദിനം

Delhi Headlines Life Style Special Feature

ന്യൂഡൽഹി : പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അമ്മയുടെ നൂറാം ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന്. ഈ പ്രത്യേക അവസരത്തിലാണ് മോദി ഗുജറാത്തിലെത്തിയത്. ഈ സമയത്ത്, പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അമ്മയ്‌ക്കൊപ്പം ചില പ്രത്യേക നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി തൻറെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഒരു ബ്ലോഗ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ അമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലെ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം, പ്രധാനമന്ത്രി മോദി തൻറെ ബ്ലോഗിൽ ഒരു മുസ്ലീം ആൺകുട്ടിയെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈദ് ആഘോഷത്തിൽ മുസ്ലീം ആൺകുട്ടിയായ അബ്ബാസിന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ അമ്മ പ്രത്യേക വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമായിരുന്നു.

മറ്റുള്ളവരെ കാണുന്നതിൽ അമ്മ എപ്പോഴും സന്തോഷവതിയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി കുറിച്ചു. വീട്ടിൽ സ്ഥലം കുറവായിരിക്കാം പക്ഷേ അമ്മയുടെ ഹൃദയം വളരെ വലുതാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അൽപ്പം അകലെ ഒരു ഗ്രാമം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ എന്റെ പിതാവിൻറെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ താമസിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു. അബ്ബാസ് എന്നായിരുന്നു ആരുടെ പേര്. അച്ഛൻറെ സുഹൃത്തിൻറെ മരണശേഷം അവൻ അബ്ബാസിനെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഒരു തരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചാണ് അബ്ബാസ് പഠനം നടത്തിയത്.

100-ാം പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ അമ്മയുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയതിന് ശേഷം ആ വെള്ളം അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ പുരട്ടിയ കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അമ്മയ്‌ക്കൊപ്പം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥന നടത്തി. ഇതോടൊപ്പം ഷാൾ അണിയിച്ച് അനുഗ്രഹം വാങ്ങി. ഇതിനിടെ, പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ തന്നെ കാണാനെത്തിയ മകൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ മുഖത്തും അമ്മ ഹീരാബെൻ മധുരം നൽകി.