പാലാ ബൈപ്പാസിന് മുന്‍മന്ത്രി കെ എം മാണിയുടെ പേര് നല്‍കും

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: പാലാ ബൈപ്പാസിന് മുന്‍മന്ത്രി കെ എം മാണിയുടെ പേര് നല്‍കും. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കി. കെ.എം.മാണിയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായിരുന്നു പാലാ ബൈപ്പാസ്. പാലാ ബൈപ്പാസിനു രൂപം നല്‍കിയതുംകെ.എം.മാണി തന്നെയാണ്. പാലാ പുലിയന്നൂര്‍ ജംഗ്ഷന്‍ മുതല്‍ കിഴതടിയൂര്‍ ജംഗ്ഷന്‍ വരെയുള്ള റോഡിനാണ് കെ.എം.മാണിയുടെ പേരു നല്‍കുന്നത്.

പാലായിലെ മാണിയുടെ വീടിനു മുന്നിലൂടെയാണ് റോഡ് കടന്നു പോകുന്നത്. ബൈപ്പാസിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം സ്വന്തം വസ്തു സൗജന്യമായി വിട്ടുനല്‍കിയിരുന്നു.