ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ താളം തെറ്റി , സംവരണവിഭാഗത്തിന് പോലും കിറ്റ് ലഭ്യമാകുന്നില്ല

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം തുടക്കത്തിതന്നെ താളം തെറ്റി , സംവരണവിഭാഗത്തിന് പോലും കിറ്റ് ലഭ്യമാകുന്നില്ല. റേഷന്‍ കടകള്‍ വഴി സൗജന്യമായി നല്‍കുന്ന ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം തുടക്കം മുതലേ മെല്ലേപ്പോക്കില്‍. ഓണത്തിന് ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ശേഷിക്കെ മുന്‍ഗണനാ വിഭാഗം കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്കു പോലും പൂര്‍ണമായി വിതരണം ചെയ്യാന്‍ ഇനിയുമായിട്ടില്ല. ആവശ്യത്തിനു കിറ്റുകള്‍ കടകളില്‍ എത്താത്തതാണു വിതരണത്തിലെ മെല്ലെപ്പോക്കിനു കാരണം.

39 ലക്ഷത്തിലേറെ വരുന്ന മുന്‍ഗണനാ കാര്‍ഡുകളായ എഎവൈ (മഞ്ഞ), പിഎച്ച്‌എച്ച്‌ (പിങ്ക്) എന്നിവയ്ക്കുള്ള വിതരണം 7നു മുന്‍പ് പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്നാണു സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇതു വരെ എഎവൈ വിഭാഗത്തിലെ 4,15,728 കാര്‍ഡുകള്‍ക്കും പിഎച്ച്‌എച്ച്‌ വിഭാഗത്തിലെ 2,41,315 കാര്‍ഡുകള്‍ക്കും ഉള്‍പ്പെടെ ആകെ 6.57 ലക്ഷം പേര്‍ക്കാണു കിറ്റ് നല്‍കിയത്.ആദ്യദിവസത്തെ വിതരണം മുന്‍ഗണനാ കാര്‍ഡുകള്‍ക്കാണ് എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മുന്‍ഗണന ഇതര വിഭാഗത്തിലെ 19,942 കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്കും കിറ്റ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

നീല കാര്‍ഡ് ഉടമകളായ 12,275 പേരും വെള്ള കാര്‍ഡുള്ള 7667 പേരുമാണ് ഇങ്ങനെ കിറ്റ് വാങ്ങിയത്. ആകെയുള്ള 90.67 ലക്ഷം കാര്‍ഡ് ഉടമകളില്‍ 6.76 ലക്ഷം പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തതെന്നു കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 18നു മുന്‍പു വിതരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്നാണു സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.