പ്രശസ്ത ആണവ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ. അബ്ദുൾ ഖാദർ ഖാൻ മരിച്ചു

Breaking News Obituary

ഇസ്ലാമാബാദ് : പാകിസ്താനിലെ പ്രശസ്ത ആണവ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ. അബ്ദുൾ ഖാദർ ഖാൻ ഞായറാഴ്ച അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് 85 വയസ്സായിരുന്നു. പാകിസ്താന്റെ ആണവ പദ്ധതിയുടെ പിതാവായി അദ്ദേഹം കണക്കാക്കപ്പെട്ടു.

പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി പർവേസ് ഖട്ടക്കും മറ്റ്  മന്ത്രിമാരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ വിയോഗത്തിൽ ദു:ഖം രേഖപ്പെടുത്തി. ഉറുദുവിലെ ഒരു ട്വീറ്റിൽ ഖട്ടക് എഴുതി, . ഇത് വലിയ നഷ്ടമാണ്. പാക്കിസ്ഥാൻ രാഷ്ട്രത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങളെ എപ്പോഴും ബഹുമാനിക്കും. നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് രാജ്യം അദ്ദേഹത്തോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അബ്ദുൾ ഖാദർ ഖാൻ പാകിസ്ഥാന്റെ ആണവ പദ്ധതിയുടെ പിതാവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.