കേരളപ്പിറവി 2021

General Headlines Kerala

ഐക്യകേരളത്തിന് ഇന്ന് 65ാം പിറന്നാൾ. നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും അതിലേറെ വെല്ലുവിളികളും നിറഞ്ഞ പിന്നിട്ട വര്‍ഷങ്ങളുടെ ഓര്‍മ്മ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഇന്ന് കേരളം.

എല്ലാ വർഷവും നവംബർ 1 -ന് ദൈവത്തിൻറെ സ്വന്തം നാടായ കേരളം അതിൻറെ സ്ഥാപക ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു, ഇത് കേരള പിറവി ദിനം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞ്, 1956-ൽ ഇതേ ദിവസമാണ് സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത്. അതിൻറെ സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ്, കേരളം വിവിധ ഭരണാധികാരികളുടെ കീഴിലായിരുന്ന പല പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളുടെയും മൂന്ന് പ്രധാന പ്രവിശ്യകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു.
സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഷാപരമായ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് ശേഷം, 1956 നവംബർ 1-ന് അന്നത്തെ മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കർണാടക, കേരളം, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു.