കേരളത്തിൽ സ്കൂൾ വീണ്ടും തുറക്കുന്നു

Education Kerala

തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾ വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ വിദഗ്ധരുമായി കൂടിയാലോചിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഘട്ടം ഘട്ടമായി സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ സംസ്ഥാനം ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേരള പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയും പറഞ്ഞിരുന്നു. കോവിഡ് -19 വൈറസിനെതിരെ പൂർണ്ണമായും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയ അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നൽകുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും വിദഗ്ധരുടെയും അംഗീകാരത്തെ ആശ്രയിച്ചാണെന്നും പറഞ്ഞു.