അന്താരാഷ്ട്ര കോഫി ഡേ : ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം ഒരു കഫെ തുറന്നു

General India Jammu and Kashmir Tourism
ഗുറെസ് : അന്താരാഷ്ട്ര കോഫി ദിനത്തിൽ, നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് (എൽഒസി) സമീപമുള്ള ബന്ദിപോറ ജില്ലയിലെ ഗുറെസ് പ്രദേശത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പുതുതായി തുറന്ന കോഫി ഷോപ്പ് പ്രദേശവാസികൾക്ക് സമർപ്പിച്ചു. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും പ്രദേശവാസികൾക്കുമായി ഈ പ്രദേശത്ത് തുറക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കോഫി ഷോപ്പാണ് ഇത്. ഈ വർഷം ആയിരക്കണക്കിന് സഞ്ചാരികൾ ഗുറെസിലേക്ക് വന്നു.
അവധിക്കാലക്കാർക്കും പ്രദേശവാസികൾക്കുമായി തുറക്കുന്ന പ്രാഥമിക എസ്‌പ്രസ്സോ സ്റ്റോറാണിത്.

ഹബ്ബ ഖാട്ടൂൺ പർവതത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ലോഗ് ഹട്ട് കഫെ, ബൈക്ക് യാത്രക്കാർക്കും ട്രെക്കിംഗുകൾക്കും പ്രദേശവാസികൾക്കും ഒരു കപ്പ് എസ്‌പ്രസ്സോ നിർത്താൻ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണ്. കഫേ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ലക്ഷ്യം തദ്ദേശവാസികൾക്ക് പരസ്പരം ഇടപഴകാനുള്ള ഒരു ഇടം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു, കാരണം ഈ മേഖലയിലെ യുവാക്കൾക്ക് അത്തരമൊരു സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു. പ്രദേശം സന്ദർശിക്കുന്ന ഓരോ വിനോദസഞ്ചാരിയും ഈ പുതിയ റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിർത്തുന്നു. പ്രാദേശിക, ടൂറിസ്റ്റ് സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ നന്നായി പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കഫേയുടെ മാനേജ്മെന്റ് പറയുന്നു. “പ്രതികരണം വളരെ നല്ലതാണ്. വിനോദസഞ്ചാരികൾ മാത്രമല്ല, പ്രദേശവാസികളും കഫേയിൽ തടിച്ചുകൂടുന്നു. പ്രഭാതഭക്ഷണം മുതൽ അത്താഴം വരെ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. മുമ്പ് ഇവിടെ ലഭ്യമല്ലാത്ത നല്ല ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകുന്നു. സാൻഡ്‌വിച്ചുകൾ മുതൽ പിസയും പാസ്തയും വരെ, ”ലോഗ് ഹട്ട് കഫേ മാനേജർ ഇഷ്‌തിയാഖ് അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.

ഗുറെസിൽ ഈ കഫേ തുറക്കുന്നതിനു പിന്നിലെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ പ്രധാന ആശയം കഫേകളുടെ പാരമ്പര്യം പരിചയപ്പെടുത്തുകയും കൂടാതെ, ചെറുകിട കമ്പനികൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഈ മേഖലയിലെ യുവാക്കളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. കഫേയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തൊഴിലാളികളും സ്വദേശികളാണ്. “ഗുരേസിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് യുവ സംരംഭകർക്ക് അനുകരിക്കാനായി ഒരു മാതൃകയായി ഇവിടെ കഫെ തുറന്നു. ഗുറെസിലെ ടൂറിസം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ഇത്, ”ഒരു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഈ കഫെ ഓരോ വാരാന്ത്യത്തിലും പ്രദേശവാസികൾക്കും അവധിക്കാലക്കാർക്കുമായി പ്രത്യേക അവസരങ്ങളും സംഗീത പരിപാടികളും ഹോസ്റ്റു ചെയ്യുന്നു.