ഹോട്ടലുകൾക്കും റെസ്റ്റോറന്റുകൾക്കും സർവീസ് ചാർജ് വേണ്ട

Breaking News Business Life Style

ന്യൂഡൽഹി : ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിനും റെസ്റ്റോറന്റിനും ഭക്ഷണ ബില്ലിൽ ‘ഡിഫോൾട്ടായി’ സേവന നിരക്ക് ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല. ഹോട്ടലുകളിലും റസ്റ്റോറന്റുകളിലും അന്യായമായ വ്യാപാര സമ്പ്രദായങ്ങൾ തടയുന്നതിനും സർവീസ് ചാർജുകൾ ഈടാക്കുന്നതിനുമുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി (സിസിപിഎ) തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തിറക്കി. കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃകാര്യ, ഭക്ഷ്യ, പൊതുവിതരണ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു, “സിസിപിഎ പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഹോട്ടലുകളോ റെസ്റ്റോറന്റുകളോ ഭക്ഷണ ബില്ലിൽ സ്ഥിരസ്ഥിതിയായി സേവന നിരക്കുകൾ ചേർക്കില്ല. സേവന നിരക്കുകൾ മറ്റൊരു പേരിലും വീണ്ടെടുക്കില്ല. ”

ഒരു ഹോട്ടലും റെസ്റ്റോറന്റും ഏതെങ്കിലും ഉപഭോക്താവിനെ സേവന ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിക്കില്ലെന്നും, സേവന നിരക്ക് സ്വമേധയാ ഉള്ളതും ഓപ്ഷണൽ ആയതും ഉപഭോക്താവിൻറെ വിവേചനാധികാരം ആണെന്നും ഉപഭോക്താവിനെ വ്യക്തമായി അറിയിക്കണമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നുള്ള സർവീസ് ചാർജിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റസ്റ്റോറന്റിലേക്കോ ഹോട്ടലിലേക്കോ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തില്ല. ഇതുമാത്രമല്ല, ഭക്ഷണ ബില്ലിൻറെ തുകയുമായി കൂട്ടിയോ ജിഎസ്ടി ചുമത്തിയോ സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കില്ല.

പുതിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ബിൽ തുകയിൽ നിന്ന് സർവീസ് ചാർജ് കുറയ്ക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അതത് ഹോട്ടലിലോ റസ്റ്റോറന്റിലോ ആവശ്യപ്പെടാം. ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ഒരു ഹോട്ടലോ റസ്റ്റോറന്റോ സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നതായി ഉപഭോക്താവ് അറിയുകയാണെങ്കിൽ, ബിൽ തുകയിൽ നിന്ന് സർവീസ് ചാർജ് കുറയ്ക്കാൻ ഉപഭോക്താവിന് ഹോട്ടലിലോ റസ്റ്റോറന്റിലോ അഭ്യർത്ഥിക്കാമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി, ഒരു ഹോട്ടലോ റസ്റ്റോറന്റോ ഒരു ഉപഭോക്താവിൽ നിന്ന് സേവന നിരക്ക് ഈടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉപഭോക്താവിന് 1915 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചോ NCH മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയോ ഇ- വഴിയോ ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്ന് സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. ഫയലിംഗ് പോർട്ടൽ. ചെയ്യാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, ഉപഭോക്താവിന് നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ (എൻസിഎച്ച്) പരാതി നൽകാം. അന്യായമായ വ്യാപാര സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെ ഉപഭോക്താവിന് ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷനും പരാതി നൽകാം.