ഒന്നര വർഷത്തിനുശേഷം വിദേശ വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്കായി വാതിലുകൾ തുറക്കും

Business Entertainment India Tourism

ന്യൂ ഡെൽഹി : രാജ്യത്ത് കൊറോണ കേസുകൾ കുറയുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത്, ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം, വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കായി വാതിലുകൾ തുറക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു. മറുവശത്ത്, ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എയർലൈനുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച്, എയർലൈനുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ 85 ശതമാനം ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾ നടത്താം. ഇതുവരെ അവർ 72.5 ശതമാനം ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. കോവിഡ് -19 കാരണം 2020 മാർച്ചിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ലോക്ക്ഡൗൺ ബാധിച്ച ടൂറിസം, വ്യോമയാന മേഖലകളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന്, ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ലക്ഷം വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് സൗജന്യ വിസ നൽകും. വിദേശ വിനോദ സഞ്ചാരികളെ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നു. 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്താം- വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളെ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടത്താമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് -19 കേസുകൾ കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം. 2020 മാർച്ച് മുതൽ രാജ്യത്ത് ഇ-ടൂറിസ്റ്റ് വിസകൾ നൽകുന്നില്ല.

കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് 25 ന് സർക്കാർ ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങൾ പുനസ്ഥാപിച്ചു. അക്കാലത്ത്, മന്ത്രാലയം 33 ശതമാനം ശേഷിയുള്ള ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങൾ പറക്കാൻ എയർലൈനുകളെ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഡിസംബറോടെ ഇത് ക്രമേണ 80 ശതമാനമായി ഉയർത്തി. ജൂൺ 1 വരെ ഈ പരിധി 80 ശതമാനമായി തുടർന്നു. രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ കൊറോണ തരംഗം മൂലം അണുബാധകളുടെ എണ്ണത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ള വർദ്ധനവും യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവും കണക്കിലെടുത്ത് ജൂൺ 1 മുതൽ പരമാവധി പരിധി 80 ൽ നിന്ന് 50 ശതമാനമായി കുറച്ചു. ആഗസ്റ്റിൽ ഇത് 72.5 ശതമാനമായി ഉയർത്തി.

ഏറ്റവും പുതിയ ഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, ഓഗസ്റ്റിൽ 67 ലക്ഷം ആളുകൾ പറന്നു, ജൂലൈയിൽ ഈ എണ്ണം 5 ലക്ഷം ആയിരം മാത്രമാണ്. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന എണ്ണം കണക്കിലെടുത്ത്, ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. കൊറോണ പകർച്ചവ്യാധി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച വ്യവസായങ്ങളിൽ വ്യോമയാന മേഖലയും ഉൾപ്പെടുന്നു. വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, വിമാന നിരക്കിന്റെ താഴ്ന്നതും ഉയർന്നതുമായ പരിധി 15 ദിവസത്തേക്ക് ബാധകമായിരിക്കും. 16 -ാം ദിവസം മുതൽ പരിധിയില്ലാതെ ഫീസ് ഈടാക്കാൻ എയർലൈൻ സൌജന്യമായിരിക്കും . ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 12 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ഈ ക്രമീകരണം നിലവിൽ 30 ദിവസത്തേക്കായിരുന്നു. 31 -ാം ദിവസം മുതൽ പരിധിയില്ലാതെ കമ്പനികൾ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നു.