ഡൽഹി: മായാപുരി ഫാക്ടറിയിൽ വൻ തീപിടിത്തം.

Breaking News Delhi India

ന്യൂ ഡെൽഹി : ഡൽഹിയിലെ മായാപുരി ഫേസ് -2 പ്രദേശത്ത് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ വൻ തീപിടുത്തമുണ്ടായി. തീ ആ പ്രദേശമാകെ പുക ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. തീപിടിത്തമുണ്ടായ ഉടൻ സംഭവം അഗ്നിശമന സേനയെ അറിയിക്കുകയും തുടർന്ന് 22 ഫയർ ടെൻഡറുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു.