പ്രമുഖ സൈദ്ധാന്തിക ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രൊഫ. തനു പത്മനാഭൻ അന്തരിച്ചു

Breaking News India Maharashtra Obituary Science

പൂനെ : പ്രശസ്ത സൈദ്ധാന്തിക ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞനും പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ പ്രൊഫസർ താണു പത്മനാഭൻ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു.

ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റർ ഫോർ ആസ്ട്രോണമി ആൻഡ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സിലെ (IUCAA) വിശിഷ്ട പ്രൊഫസറായ പ്രൊഫ. പത്മനാഭൻ 300 ൽ അധികം ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും നിരവധി പുസ്തകങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗുരുത്വാകർഷണം, ക്വാണ്ടം ഗുരുത്വാകർഷണം, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഘടന, രൂപീകരണം എന്നീ മേഖലകളിൽ സുപ്രധാന സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൈദ്ധാന്തിക ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണത്തിന് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി 24 -ആം റാങ്കോടെ ലോകത്തിലെ മികച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി.

മറ്റ് നിരവധി അവാർഡുകൾക്കൊപ്പം അദ്ദേഹത്തെ പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചു. കേരള ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ആദരിക്കുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ അവാർഡ് കേരള ശാസ്ത്ര പുരസ്കാരത്തിനായി പ്രൊഫ. പത്മനാഭനെ അടുത്തിടെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സൈദ്ധാന്തിക ഭൗതികശാസ്ത്രത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാല സംഭാവനയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്.