പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരിനെതിരെ ഗ്വാദറിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രതിഷേധം

Europe Pakistan

ആംസ്റ്റർഡാം: ഗ്വാദറിൽ പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരിനെതിരെ സമാധാനപരവും സായുധവുമായ പ്രകടനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചത് ചൈനയുടെ ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘ഗ്വാദർ കോ ഹഖ് ദോ’ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കായി പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. യൂറോപ്യൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സ്റ്റഡീസിൻറെ (ഇഎഫ്എസ്എഎസ്) അഭിപ്രായത്തിൽ, പാകിസ്ഥാനിലെ, പ്രത്യേകിച്ച് ബലൂചിസ്ഥാനിലെ വലിയ ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കായുള്ള ആവശ്യം ആശ്ചര്യകരമല്ല. ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് നൽകിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് എടുത്തുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് അക്രമാസക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളിലൂടെയാണ്, അതിൽ ജീവനും സ്വത്തിനും നാശനഷ്ടമുണ്ട്.

പട്ടികവർഗ മത്സ്യബന്ധന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മൗലാന ഹിദായത്ത് ഉർ റഹ്മാൻ ബലോച്ച് നവംബർ മുതൽ ‘ഗ്വാദർ കോ ഹഖ് ദോ’ പ്രസ്ഥാനം നടത്തിവരികയാണ്. പ്രവിശ്യയിലെ മക്രാൻ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതത് സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ച് വ്യാപാരികളും വ്യാപാരികളും ചേരുകയാണ്. സർക്കാരിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിനായി ഗ്വാദറിനെ കറാച്ചിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ പാതയും ആളുകൾ ഉപരോധിക്കുന്നു.

ചൈന-പാകിസ്ഥാൻ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി പദ്ധതിയുമായി (സിപിഇസി) ബന്ധപ്പെട്ട ചൈനീസ് പൗരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ച ചെക്ക്പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഇഎഫ്എസ്എഎസ് പറഞ്ഞു. ഗ്വാദർ തുറമുഖത്തിനും മറ്റ് CPEC- യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾക്കുമായി കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടും ഗ്വാദർ നിവാസികൾക്ക് ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം, മരുന്ന്, വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ എന്നിവ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതായി പ്രതിഷേധക്കാർ പറയുന്നു.