എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 10 ലക്ഷം പിഴ ചുമത്തി

Breaking News Business India Tourism

ന്യൂഡൽഹി : എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക്  ഏവിയേഷൻ റെഗുലേറ്റർ (ഡിജിസിഎ) ചൊവ്വാഴ്ച 10 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തി. വാസ്തവത്തിൽ, എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, യാത്രക്കാർക്ക് ബോർഡിംഗ് നിരസിച്ചു. കൂടാതെ, യാത്രക്കാർക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാത്തതിനാൽ, എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഡിജിസിഎ 10 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തി.

ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് കൃത്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയില്ലെന്ന് ഡിജിസിഎ കണ്ടെത്തി. ഇതുമൂലം ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡിജിസിഎ) എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകുകയും വ്യക്തിഗത ഹിയറിംഗും നടത്തുകയും ചെയ്തു. റെഗുലേറ്റർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, യാത്രക്കാർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു നയവുമില്ല. 

പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാൻ ഉടൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഡിജിസിഎ എയർ ഇന്ത്യയെ വിമർശിച്ചു. ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ ഡിജിസിഎ വീണ്ടും നടപടിയെടുക്കും. സാധുവായ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒരു യാത്രക്കാരന് ബോർഡിംഗ് നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും കൃത്യസമയത്ത് വിമാനത്താവളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ, ബന്ധപ്പെട്ട എയർലൈൻ ഡിജിസിഎ പ്രകാരം ചില നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇതനുസരിച്ച്, ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് ഒരു ബദൽ വിമാനം എയർലൈൻ ഏർപ്പാടാക്കിയാൽ, അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എയർലൈൻ ഓപ്ഷണൽ സൗകര്യം ഒരുക്കിയില്ലെങ്കിൽ 10,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടി വരും. ആഭ്യന്തര വിമാനക്കമ്പനികൾക്കായി ഈയിടെ കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഡിജിസിഎ നടപ്പാക്കി. വിമാനക്കമ്പനികൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നതായി കഴിഞ്ഞ മാസം ഡിജിസിഎയ്ക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു, സാധുവായ ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം വിമാനക്കമ്പനികൾ യാത്രക്കാർക്ക് ബോർഡിംഗ് നിഷേധിച്ചു.