സ്‌കൂളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഡൽഹി സർക്കാരിൻറെ കർശന തീരുമാനം

Breaking News Covid Delhi Education

ന്യൂഡൽഹി : ഡൽഹിയിൽ കൊറോണ കേസുകൾ വർധിച്ചതോടെയാണ് സർക്കാർ സജീവമായത്. ഡൽഹി സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് തലസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്കും മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഏതെങ്കിലും സ്‌കൂളിൽ കൊവിഡ് ബാധ കണ്ടെത്തിയാൽ സ്‌കൂൾ മാനേജ്‌മെന്റ് ഉടൻ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിനെ അറിയിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് സ്‌കൂൾ പൂർണമായും അടച്ചിടും. ഏതെങ്കിലും കുട്ടിയോ ഏതെങ്കിലും ജീവനക്കാരോ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്‌കൂൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡയറക്‌ടറേറ്റിലെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിന് പൂർണ്ണവും വ്യക്തവുമായ വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

തലസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ കേസുകൾ വർധിച്ചതിന് ശേഷം, കൊറോണ പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് എല്ലാ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്കും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. സ്‌കൂളുകളിൽ കൊറോണ വൈറസ് പടരാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റ് സ്‌കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽമാർക്ക് സർക്കുലർ നൽകി. ഏതെങ്കിലും സ്‌കൂളിൽ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് വന്നാൽ സ്‌കൂൾ മാനേജ്‌മെന്റ് ഉടൻ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിനെ അറിയിക്കണമെന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ പ്രൈവറ്റ് സ്‌കൂൾ ബ്രാഞ്ച് വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ യോഗേഷ് പാൽ സിംഗ് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, കൊറോണ കേസുകൾ കണക്കിലെടുത്ത്, മുഴുവൻ സ്കൂളുകളും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അടച്ചിടേണ്ടിവരും.

തലസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ കേസുകൾ വർധിച്ചതിന് ശേഷം, കൊറോണ പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് എല്ലാ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്കും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. സ്‌കൂളുകളിൽ കൊറോണ വൈറസ് പടരാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റ് സ്‌കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽമാർക്ക് സർക്കുലർ നൽകി. ഏതെങ്കിലും സ്‌കൂളിൽ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് വന്നാൽ സ്‌കൂൾ മാനേജ്‌മെന്റ് ഉടൻ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിനെ അറിയിക്കണമെന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ പ്രൈവറ്റ് സ്‌കൂൾ ബ്രാഞ്ച് വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ യോഗേഷ് പാൽ സിംഗ് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, കൊറോണ കേസുകൾ കണക്കിലെടുത്ത്, മുഴുവൻ സ്കൂളുകളും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അടച്ചിടേണ്ടിവരും.