കൊവിഡ്: ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള യാത്ര വിമാനങ്ങൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി കാനഡ

Breaking News Canada International

ഒട്ടാവ: കൊവിഡ്-19 വ്യാപനം രൂക്ഷമായ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള യാത്ര വിമാനങ്ങൾക്ക് വിലക്കുമായി കാനഡ. 30 ദിവസത്തേക്കാണ് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കാനഡ ഗതാഗത മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾക്കും താൽക്കാലിക വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.