വേദിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചിക്കാഗോയിൽ സ്ഥാപിക്കും, ഇത് ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തെ സഹായിക്കും.

Education International USA

വാഷിംഗ്ടൺ : ഇന്റർനാഷണൽ വേദിക് വെൽഫെയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോയിൽ സ്ഥാപിക്കും. സനാതന ധർമ്മവും ഹിന്ദു തത്വശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ കോഴ്സുകൾ ഈ സർവകലാശാലയിൽ ആരംഭിക്കും. ഇവിടത്തെ ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ സമൂഹം ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കാഗോയിൽ ഈ സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ആദർശങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേതാവ് സന്തോഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

ഈ സർവ്വകലാശാല 38 ഏക്കറിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ വിവിധ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കും. വേദ വിഷയങ്ങളിൽ ബാച്ചിലർ, മാസ്റ്റർ, പിഎച്ച്ഡി ബിരുദങ്ങൾ നൽകും. ഈ സർവകലാശാലയുടെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രാരംഭ സഹായം അവളുടെ ഭർത്താവ് പരേതനായ പ്രമോദ് കുമാറിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ട്രസ്റ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും. വേദിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡാനി ഡേവിസ് ഇന്റർഫെയ്ത്ത് ചെയർ സ്ഥാപിക്കാൻ 100,000 ഡോളർ നൽകുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു നേതാവ് വിജയ്ജി പ്രഭാകർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എംപി ഡാനി ഡേവിസിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഇന്റർഫെയ്ത്ത് ചെയർ സ്ഥാപിക്കും. ഹിന്ദു തത്ത്വചിന്തയെക്കുറിച്ചും മതപരമായ സഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചും പഠിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.