ബഹിരാകാശത്തേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പ് ചന്ദ്രയാൻ-1

Headlines India Science Technology

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ (ഐഎസ്ആർഒ) ബഹിരാകാശ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് 45 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മിഷൻ മൂൺ പൂർത്തിയാക്കിയത്. 2008 ഒക്ടോബർ 22-ന് ഇന്ത്യ ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപിച്ചു. ഈ ചന്ദ്രയാൻ – മൂൺ ഇംപാക്റ്റ് പ്രോബ് അതായത് എംഐപിയിൽ ഒരു ഉപകരണം സ്ഥാപിച്ചു, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി. ഇതിന് മുമ്പ് അമേരിക്ക, റഷ്യ, ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. ഇതേ ഉപകരണം ചന്ദ്രൻറെ ഉപരിതലത്തിൽ വെള്ളം കണ്ടെത്തി. 

ഐഎസ്ആർഒയുടെ ചന്ദ്രദൗത്യത്തിലെ ആദ്യ വാഹനമായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ-1 എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ചന്ദ്രയാൻ-1 ചന്ദ്രനിലെത്താൻ അഞ്ച് ദിവസമെടുത്തു, അതിനെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കാൻ 15 ദിവസമെടുത്തു. മുൻ രാഷ്ട്രപതിയും മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ എപിജെ അബ്ദുൾ കലാമാണ് എംഐപിഎസ് വിഭാവനം ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിൻറെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഐഎസ്ആർഒ ശാസ്ത്രജ്ഞർ എംഐപിഎസ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ചന്ദ്രൻറെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ തങ്ങളുടെ മുദ്ര പതിപ്പിക്കണമെന്ന് മുൻ രാഷ്ട്രപതി ആഗ്രഹിച്ചു, ഐഎസ്ആർഒയിലെ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അദ്ദേഹത്തെ നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല.