നേപ്പാളിലെ വ്യവസായ, വാണിജ്യ, വിതരണ മന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര ബഹദൂർ ഹമാൽ രാജിവച്ചു

കാഠ്മണ്ഡു: നിയമനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് നേപ്പാളിലെ വ്യവസായ, വാണിജ്യ, വിതരണ മന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര ബഹാദൂർ ഹമാൽ 48 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് രാജിവച്ചു. ഹമാൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഷേർ ബഹാദൂർ ദ്യൂബയ്ക്ക് രാജി സമർപ്പിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി അത് അംഗീകരിച്ചു. നേപ്പാളി കോൺഗ്രസിന്റെ ജില്ലാതല നേതാവായ ഹമാലിനെക്കുറിച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചോലേന്ദ്ര ഷംഷേർ റാണയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിയായി നിയമിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹമാൽ തന്റെ രാജിക്കത്തിൽ എഴുതി, ‘ഇപ്പോൾ, വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്റെ നിയമനത്തെ തെറ്റായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ […]

Read More