ഒരു സാഹചര്യത്തിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാനാകില്ല സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു : യുഎൻ മേധാവി

Afghanistan Headlines International

ന്യൂയോർക്ക്: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സ്ഥിതിഗതികളിൽ ഉത്കണ്ഠ പ്രകടിപ്പിച്ച യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയ ഗുട്ടെറസ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നൂലിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മെച്ചപ്പെട്ട ഭാവിക്കായി അഫ്ഗാനികളെ സഹായിക്കാതെ ആരും മുന്നോട്ട് പോകരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ സഹായിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻറെ മുഴുവൻ സുരക്ഷയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇത്തരമൊരു സമയത്ത് ലോക സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ആവശ്യമാണെന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻറെ പുരോഗതിക്കും വികസനത്തിനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ വികസനത്തിൻറെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചതായി യുഎൻ മേധാവി പറഞ്ഞു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ സംസാരിക്കവേ, ഗുട്ടെറസും ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചു, അതിനാലാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻറെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ തടയുമെന്നും അഫ്ഗാനികളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും താലിബാൻ ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ദീർഘകാലമായി രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയുടെ ഇരയാണെന്ന് യുഎൻ മേധാവി പറഞ്ഞു. ഇതുകൂടാതെ, അതിൻറെ തന്ത്രപരമായ നേട്ടങ്ങളും ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനും തീവ്രവാദം പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിച്ചു. ഈ രാജ്യം വർഷങ്ങളായി തീവ്രവാദത്തിൻറെ തീയിൽ എരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഒരു തരത്തിലും ഒറ്റപ്പെടുകയും  ചെയ്യരുത് എന്നത് ലോകത്തിൻറെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അഫ്ഗാനികൾ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ഇതിന് ലോക സമൂഹം അവരെ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.