സേനയിലെ വനിതകൾക്ക് സ്ഥിരം കമ്മീഷൻ

Headlines India

ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിലെ സ്ഥിരം കമ്മീഷൻ സംബന്ധിച്ച് 39 സ്ത്രീകൾക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് വലിയ വിജയം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥിരം കമ്മീഷൻ നൽകാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉത്തരവിടണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. വാസ്തവത്തിൽ, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ, സ്ത്രീകൾക്ക് 14 വർഷം മാത്രമേ സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇതുമൂലം പെൻഷനും മറ്റ് സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, വിരമിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അവൾ ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ പദവിയിൽ എത്തുമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരം കമ്മീഷന്റെ കീഴിൽ, ഒരു വനിതാ ഓഫീസർ വിരമിക്കുന്നതുവരെ ആ പദവിയിൽ തുടരും. അയാൾക്ക് പെൻഷനും എല്ലാ അലവൻസുകളും സ്ഥിരമായ കമ്മീഷനിൽ ലഭിക്കും.

സൈന്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്കും പുരുഷന് തുല്യമായ അവകാശം നൽകുന്നതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ താൽപര്യം. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ, സൈനികരുടെ കുറവുണ്ടായപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളും സ്ത്രീകളെ സൈന്യത്തിൽ ചേർത്തു. 2001 സെപ്റ്റംബർ 11 ന് ന്യൂയോർക്കിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കും ഇറാഖിലേക്കും സൈന്യത്തെ അയച്ചു. ഈ സൈന്യങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേക സംഘങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അവയെ ‘പെൺ പങ്കാളിത്ത ടീമുകൾ’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.