വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഹർഷവർധൻ ശ്രീലങ്കയിലെ കാൻഡി, ട്രിങ്കോമലി, ജാഫ്ന എന്നിവിടങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തും

Headlines International

ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഹർഷവർധൻ ശൃംഗ്ല നാളെ മുതൽ 4 ദിവസത്തെ ശ്രീലങ്ക സന്ദർശനം ആരംഭിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദർശന വേളയിൽ, ശ്രിംഗ്ല 4 നഗരങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും-ദേശീയ തലസ്ഥാനമായ കൊളംബോ, കാൻഡി, ട്രിങ്കോമലി, ജാഫ്ന. സന്ദർശനവേളയിലെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തവും ആളുകളുമായുള്ള ബന്ധവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും.

ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ, “വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയുടെ സന്ദർശനം ഞങ്ങളുടെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ, നിലവിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി, കോവിഡ് സംബന്ധമായ തടസ്സങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സഹകരണം എന്നിവ അവലോകനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകും.”

സന്ദർശന വേളയിൽ ശ്രിംഗ്ല ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ്, പ്രധാനമന്ത്രി, ധനമന്ത്രി, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എന്നിവരെ സന്ദർശിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേറ്റതിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ശ്രിംഗ്ല ശ്രീലങ്ക സന്ദർശിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം, പകർച്ചവ്യാധികൾക്കിടയിൽ, റിസർവ് ബാങ്കുമായി 400 മില്യൺ ഡോളർ കറൻസി സ്വാപ്പ് കരാറിന് ഇന്ത്യ സമ്മതിച്ചു, ശ്രീലങ്കയ്ക്കുള്ള സ്വാപ്പ് സൗകര്യം 2022 നവംബർ വരെ നീട്ടി.